"Pełnosprawny wyborca"

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-06 08:27:52

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu  „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowany został dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

czytaj więcej →

Informacja dla pracodawców!

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-06 07:57:53

Chciałbyś otrzymać 20 000 zł na wyposażenie stanowiska pracy?

Dołącz do programu POKL „Powrót do pracy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zatrudnij osobę bezrobotną na 24 miesiące! I odbierz nawet 20 000 zł refundacji kosztów wyposażenia! Wnioski do pobrania na www.pup.policki.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje: (91) 312 32 14 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Tadeusza Kościuszki 5,  pok. 13

czytaj więcej →

SMS-owy system powiadamiania

Dawid Mikulski DODANO: 2014-10-27 13:52:29

Rusza system powiadamiania eSMS informujący mieszkańców Gminy Nowe Warpno o lokalnych zagrożeniach, planowanych wyłączeniach, wydarzeniach kulturalnych, imprezach i awariach. Rejestracja dostępna jest poprzez formularz internetowy na stronie esms.nowewarpno.pl. Rejestracja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne. Z usługi może skorzystać każdy bez względu na miejsce zamieszkania.

czytaj więcej →

Ścieżka edukacji ekologicznej już otwarta!

Dawid Mikulski DODANO: 2014-10-27 11:46:40

Na otwarcie ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno – Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką z niecierpliwością czekali mieszkańcy przygranicznej gminy oraz turyści podróżujący rowerami, jeżdżący konno czy odbywające piesze wędrówki na trasie ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Niemiec. W sobotę, 25 października br. po uroczystej mszy świetej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie, na moście na granicy polsko-niemieckiej w Rieth odbyło się uroczyste otwarcie nieco ponad 3 kilometrowej ścieżki położonej malowniczo w lasach Puszczy Wkrzańskiej. To ważne wydarzenie nie mogło się odbyć bez obecności wielu szanownych gości, zarówno lokalnych jak również przedstawicieli regionu oraz mieszkańców i turystów.

czytaj więcej →

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2014-10-24 11:18:34

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Nowego Warpna. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę Urzędnikowi Wyborczemu w Urzędzie Gminy Nowe Warpno w  godzinach pracy urzędu. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Nowe Warpno, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed Burmistrzem Nowego Warpna lub przed innym pracownikiem Urzędu Gminy Nowe Warpno upoważnionym przez Burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

 1. głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
 2. składając stosowne oświadczenie:
  • Burmistrzowi Nowego Warpna, najpóźniej do 14 listopada 2014 r.
  • właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo)

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do organów jednostek samorządu terytorialnego
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych
czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna